De Topsector Water wil jongeren beter voorlichten over de opleidings- en werkmogelijkheden in de sector om zo het gat dat zal ontstaan door de vergrijzing op te vangen. Ze hebben daarom een initiatief gestart waarbij gratis gastcolleges op scholen en universiteiten worden gegeven.

watermanagement

Tijdens de gastcolleges zullen experts en mensen die in de watersector werken aan het woord komen en in eigen woorden vertellen wat voor kennis er benodigd is in de sector en wat voor werkzaamheden er verwacht kunnen worden. Hierbij kunnen alle aspecten van de watersector worden belicht en er zullen dus zowel mensen die in havens werken aan het woord komen als mensen die werken bij een waterschap.

De Nederlandse regering heeft 2 jaar geleden 9 Topsectoren aangewezen, dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd erg goed presteert. Een van die Topsectoren is de Topsector Water en tijdens een overleg tussen ondernemers, experts en de overheid is men tot de conclusie gekomen dat de instroom van nieuwe jeugd noodzakelijk is om de leidende positie op de wereldmarkt te behouden.

Tags: , ,