De Unie van Waterschappen heeft onlangs het rapport Samenwerken in crisisbeheersing overhandigd aan Minister Schultz van Haegen. De belangrijkste conclusies van het rapport is dat samenwerking tussen de verschillende waterschappen van cruciaal belang is om een crisis te voorkomen.

Overstroming_rivier

Het rapport komt volgens de minister precies op het juiste moment, aangezien het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op dit moment ook bezig is met het opstellen van evacuatiestrategieën in geval van een grote overstroming. De kans daarop zou door klimaatveranderingen steeds groter worden en het is daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn op de eventuele gevolgen.

De waterschappen willen beter samenwerken door de crisisaanpak beter op elkaar af te stemmen en voor beter informatiemanagement te zorgen bij een crisis. Daarnaast zullen er speciale trainingen komen, waardoor het personeel zich beter kan voorbereiden en meer ervaring krijgt met crisissituaties.

Tags: , , , ,