Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten uit de Stedendriehoek en het bedrijfsleven slimme mobiliteitsmaatregelen inzetten om de doorstroming in de regio te verbeteren. De maatregelen komen bovenop de afspraak om de A1 Apeldoorn – Azelo te verbreden, maar dat alleen is volgens de minister niet voldoende om de bereikbaarheid te verbeteren. De drukte tijdens de spits moet verminderen en de bestaande infrastructuur moet beter benut worden. Om dat te realiseren trekken Schultz en de partijen in de regio samen 5 miljoen euro uit.

Foto: stedendriehoek,nl

Foto: stedendriehoek.nl

In het programma, dat valt onder het landelijke programma Beter Benutten, staat de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven centraal. De belangrijkste inzet is het woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden zodat er minder spitsverkeer is. De maatregelen die de  regio gaat nemen zijn het informeren van weggebruikers over alternatieve routes bij incidenten en alternatieven voor vervoer als het druk is op de weg.

Bedrijven worden daarnaast ondersteund om maatregelen te nemen om de bereikbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door een mobiliteitsbudget in te voeren. Dit budget zorgt ervoor dat medewerkers zelf bepalen hoe ze reizen. Ze kunnen daardoor de (lease)auto een keer een dag thuis laten en kiezen voor het openbaar vervoer. Eerder noemde we dit budget op de site al als mogelijkheid om te besparen en de groene gedachte bij medewerkers te stimuleren.

Tags: , , ,