NL_WG_NL_600_CompleteWe kennen in Nederland vier verschillende soorten wegen, namelijk rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. De overheid is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en onderhoud van deze wegen.

Rijkswaterstaat is daarbij verantwoordelijk voor de rijkswegen. Onder de rijkswegen vallen alle wegen die in verbinding staan met het buitenland en een groot aantal autosnelwegen en een aantal provinciale wegen. De provincie is verantwoordelijk voor een aantal autosnelwegen en een groot aantal provinciale wegen en de gemeente draagt zorg voor de lokale wegen. Tot slot zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de waterschapswegen.

Het wegennetwerk in Nederland is een zeer dicht vertakt netwerk van hoge kwaliteit en we beschikken op dit moment in totaal over ongeveer 140.000km openbare weg. Hiervan bestaat ongeveer 4 procent uit rijkswegen, 6 procent uit provinciale wegen en de overige 90 procent bestaat vooral uit lokale wegen.

De aanleg van nieuwe wegen rond de grote steden zal in de komende jaren gebeuren volgens het Aanlegprogramma Wegen. In dit programma staan alle projecten die de bereikbaarheid en leefbaarheid in en rondom de grote steden moet verbeteren. Daarbij valt op dat vooral het verbreden van snelwegen steeds vaker voorkomt, voornamelijk omdat het Nederlandse wegennetwerk al zeer compleet is.

Er zijn verschillende aannemers die voor de Nederlandse overheid wegen aanleggen. Dit zijn gespecialiseerde bedrijven die over groot materieel beschikken en niet alleen de weg aanleggen, maar ook zorgen voor het grondverzet. Dit houdt in dat er grond, zand of aarde wordt aangevoerd, weggevoerd, toegepast of opgeslagen om ervoor te zorgen dat er geen verzakking optreedt en er goede drainage is.

Wegenbouw nu_tcm174-318447