De afgelopen week werd het eerste deel van de Maasvlakte 2 opgeleverd aan het Havenbedrijf Rotterdam. De aanleg van het eerste deel van de tweede Maasvlakte heeft in totaal vijf jaar geduurd en in deze 5 jaar heeft aannemer PUMA onder andere 700 hectare nieuw bedrijventerrein, 24 kilometer weg en 14 kilometer spoor aangelegd.

maasvlakte2Het Havenbedrijf Rotterdam had voor de eerste fase van het project een budget van ruim 1 miljard euro gereserveerd. Dit was niet alleen voor de aanleg van het eerste gedeelte van de tweede Maasvlakte, maar ook voor het onderhoud gedurende de eerste 10 jaar. PUMA zal gedurende die 10 jaar onder andere verantwoordelijk zijn voor het beheer van de zeewering.

Grondverzet speelde bij de aanleg van de nieuwe Maasvlakte een grote rol. Er werd 240 miljoen kubieke meter zand gebruikt om land te winnen en een goed oppervlakteniveau te bereiken. Daarnaast werd ruim 7 miljoen ton waterbouwsteen, ruim 1 miljoen ton beton en 150 duizend ton klei gebruikt om het eerste deel de Maasvlakte 2 aan te leggen.

Hoewel de Maasvlakte 2 nog niet gereed voor gebruik is, is het grootste gedeelte van de werkzaamheden nu wel afgerond. Havenbedrijf Rotterdam is op dit moment zelf nog bezig om de toegankelijkheid via zee te verbeteren. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden op 22 mei zijn voltooid en de tweede Maasvlakte zal op die datum officieel worden geopend voor schepen.

Tags: , , ,